Županijska Vlada zabranila otvaranje novih prihvatnih centara za migrante

Vlada Unsko-sanske županije (USŽ)  je na izvanrednoj sjednici razmatrala  prijedlog zaključka o mjerama za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom na području te županije, ocjenjujući da postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog vala. Zauzet je stav da je potrebno kontrolirati priljev ilegalnih migranata te njihovo kretanje, zbog čega je Vlada dala potporu radu Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USŽ-a.

Vlada USŽ-a zahtijeva od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) da predoči točan broj osoba koje mogu biti smještene u postojeće privremene prihvatne centre: Đački dom, hotel Sedra, Bira, Miral i Trnova, kao i da izvještava o svim promjenama koje se tiču kapaciteta za prihvat migranata. Vlada USŽ-a je, nadalje, zabranila međunarodnim organizacijama da uspostavljaju nove prihvatne centre, kao i smještaj u privatnim objektima na području županije, bez prethodne suglasnosti lokalne vlasti. Zatraženo je i da IOM hitno organizira rad zaštitarskih službi unutar privremenih prihvatnih centara kojima upravlja i da, u suradnji s Uredom za strance, uspostavi kućni red za migrante smještene u tim centrima.

Jedan od zahtjevr je i da IOM migrante smještene u Miralu u Velikoj Kladuši zbrine u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima, dok se od Ministarstva sigurnosti BiH i policijskih agencija zahtijevr da se i dalje vrši pojačana kontrola prijevoznih sredstava koja idu u pravcu USŽ-a s ciljem kontroliranja priljeva migranata u odnosu na raspoložive kapacitete u prihvatnim centrima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *