Za zaštitu prava djece kroz dva projekta uloženo više od šest milijuna eura

Povodom Međunarodnog dana obitelji, 15. svibnja, zamjenik šefa Izaslanstva Europske unije u BiH, Khaldoun Sinno i predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan posjetili su Mostar.

Ta posjeta bila je prilika da se predstavi napredak u zajedničkom djelovanju na zaštiti prava djeteta, kroz primjer nekoliko povezanih i međuzavisnih aktivnosti koje se provode u suradnji sa vlastima i institucijama Županije i Grada Mostara.

Mostar je jedna od brojnih lokacija u BiH na kojima su EU i UNICEF udružili napore u zaštiti prava djeteta u skladu s Smjernicama EU za promociju i zaštitu prava djeteta i Konvencijom o pravima djeteta.

Šest milijuna eura za dva projekta

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno naglasio je posvećenost EU promociji i zaštiti prava djeteta u BiH.

“Europska unija i UNICEF, zajedno sa relevantnim stručnjacima, roditeljima, pružateljima njege, udružili su resurse kako bi omogućili djeca izrasti u zdrave i sretne ljude. Iako smo zapravo samo zagrebali površinu ovog složenog problema, zajedno smo pokazali šta se sve može postići kada udružimo resurse i volju. Uvjeravam vas da ćemo nastaviti da dajemo podršku sve dok svako dijete ne dobije zdrav i podsticajan početak u životu “, rekao je Sinno.

Sinno Khaldoun izjavio je novinarima kako je u ta dva projekta uloženo više od 6 milijuna eura.

„U okviru projekata bavili smo se, između ostaloga, inkluzijom sve djece u društvu i poboljšanjem socijalnih usluga. Radi se o velikom poslu koji zahtijeva uključenost i rad mnogih aktera, no cilj je jednostavan: omogućiti  djeci sretan i zdrav život kako bi realizirali svoj puni potencijal“ – poručio je Khaldoun te pozvao vlasti HNŽ-a da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o socijalnim uslugama kako bi se dalje mogao nastaviti rad na tom polju.

„Želim pohvaliti sve naše partnere u Mostaru zbog njihove posvećenosti i napora koje su do sada uložili, a što je omogućilo mnoge odlične rezultate za djecu i mlade u Mostaru. Nadam se i očekujem da će ova posvećenost biti propraćena i sa kontinuiranim investicijama, kako županijske vlade, tako i Grada Mostara, uključujući izdvajanje adekvatnih financijskih, ljudskih i tehničkih resursa neophodnih za održavanje rezultata koje smo do sada postigli.” – rekla je predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

Prema njezinim riječima, jedna od tema kojoj će se posvetiti posebna pozornost je problem vršnjačkog nasilja u školama.
„Mi podržavamo škole u njihovom identificiranju i sprječavanju nasilja i općenito rješavanja tog problema“ – kazala je Narayan.

Dodala je kako se pažnja poklanja i djeci s poteškoćama u razvoju, odnosno na koji način se mogu rano otkriti poteškoće kod djece do toga na koji način ih uključivati u škole, tako da djeca ne budu na bilo koji način izdvojena ili stigmatizirana.

Implementacija suvremenih programa

Predstavnici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Grada Mostara, također su istakli  važnost podizanja svijesti javnosti o pravima djece.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a Goran Opsenica kazao je kako je HNŽ u protekle dvije godine najdalje odmakla od svih županija u implementiranju suvremenih programa. Za ovu godinu najavio je pokretanje županijskog programa za rano otkrivanje karcinoma dojke za sve žene starije od 40 godina.

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a Rašid Hadžović istaknuo je značaj ovih projekata kako za roditelje i djecu, tako i za cjelokupan obrazovni sustav.

„Od deset inkluzivnih škola u BiH, dvije su iz Mostara. U sigurnosnoj mreži u BiH od 24 škole, imamo četiri naše škole, a predškolska ustanovi Dječji vrtići Mostar jedna je od dobrih primjera ustanova predškolskog obrazovanja koje pružaju usluge podrške ranom rastu i razvoju za svako dijete“ – istaknuo je ministar Hadžović.

Na licu mjesta

Delegacija je imala priliku na licu mjesta se uvjeriti u trenutnu situaciju u kojoj se nalazi Dječiji dom, a koji isključivo pruža institucionalnu zaštitu djeci odvojenoj od njihovih obitelji, te da sazna više o predviđenoj transformaciji dječijeg doma u uslužni centar za ugroženu djecu i obitelji, uključujući uspostavljanje nekoliko novih usluga zaštite djece, u skladu sa projektom „Transformacija ustanova za zaštitu djece i sprječavanje odvajanja porodica”.

Delegacija je posjetila i IV osnovnu školu, koja je uključena u programe izgradnje kapaciteta za kvalitetno inkluzivno obrazovanje, u okviru regionalnog projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama na Zapadnom Balkanu i Turskoj”. Projektom su se EU i UNICEF obvezali da će nastaviti snažno zagovaranje za zaštitu svakog djeteta od svih oblika nasilja i za pravo da bude ravnopravan član društva.

Direktorica škole Seada Kuštrić naglasila je pozitivno iskustvo ove škole:
„Shvatili smo da inkluzija nije korisna samo za dijete sa poteškoćama, nego je važan korak ka stvaranju kvalitetne škole i na taj način je korisna za svakog od naših učenika, roditelja i zaposlenih.“ – rekla je  Kuštrić.

17 djece na čekanju

Direktorica predškolske ustanove „Dječiji vrtići“ Danijela Kegelj predstavila je napredak ostvaren u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju i službama za kućnu posjetu, kao priliku da se osigura da sva djeca, uključujući i one najugroženije, mogu dobiti usluge koje će pomoći u njihovom razvoju i pružiti im najbolji početak njihovih života. Do sada je samo 22% općina u BiH pokriveno uslugama podrške ranom rastu i razvoju. Povećanje stope zastupljenosti usluga za djecu u ranom djetinjstvu bi bilo od izuzetne važnosti kako bi se osiguralo da sva djeca u BiH imaju zdrav i podsticajan početak u životu.

Trenutno, u Mostaru, usluge intervencije u ranom djetinjstvu se pružaju za 29 djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje, te za 10 djece u specijaliziranoj učionici. Osim toga, 17 djece je na listi čekanja. Pored toga, 16 medicinskih sestara u zajednici iz Mostara educirano je za pružanje usluga i savjetovanje roditelja, sa posebnim fokusom na prepoznavanje nasilja nad djecom u domaćinstvima koje posjećuju.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *