Za 3.921 branitelja izdana rješenje o prestanku prava, a za 7.397 o manjem obimu prava

Od početka revizije zaključno s 30. lipnja 2018. ukupno su pregledana 140.163 predmeta, za pregled ostaju 892 predmeta, na snazi je 2.048 uvjerenja izdanih na obrascu FMB 2 (prestanak prava), doneseno je 3.921 rješenje o prestanku prava, 7.397 rješenja kojim je utvrđen manji obim prava, na osnovu nalaza i mišljenja ljekarskog povjerenstva (vojni invaliditet ukinut, odnosno smanjen), navodi se u priopćenju

SARAJEVO – Vlada Federacije donijela je odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, županija i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Ovaj dokument trebao bi sadržavati načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim strateškim dokumentima BiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama BiH, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

– Strategija razvoja FBiH je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje i za svaku godinu, dokumenta okvirnog proračuna, godišnjeg proračuna i programa javnih investicija. Ona je i podloga za izradu strategija razvoja županija i jedinica lokalne samouprave u FBiH. Rok za izradu Strategije razvoja je 18 mjeseci od dana osiguravanja sredstava u visini od 150 tisuća maraka, od čega iz proračuna FBiH ide 96 tisuća maraka, dok su 54 tisuća maraka donatorska sredstva, priopćeno je iz federalne Vlade.

Revizija branitelja

Federalna vlada prihvatila je informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje 1. travanj – 30. lipnja 2018. Revizorski timovi u drugom kvartalu ove godine postupak kontrole okončali su u ukupno 703 predmeta. Od tog broja 109 su predmeti korisnika prava na osobnu invalidninu, 267 predmeta korisnika prava na obiteljsku invalidninu, 235 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima i 92 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.

U strukturi naloga kojima su postupci kontrole okončavani, u 690 predmeta postupak kontrole završen nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, dok je u 13 predmeta okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 2.

– Od početka revizije zaključno s 30. lipnjem 2018. ukupno su pregledana 140.163 predmeta, za pregled ostaju 892 predmeta, na snazi je 2.048 uvjerenja izdanih na obrascu FMB 2 (prestanak prava), doneseno je 3.921 rješenje o prestanku prava, 7.397 rješenja kojim je utvrđen manji obim prava, na osnovu nalaza i mišljenja ljekarskog povjerenstva (vojni invaliditet ukinut, odnosno smanjen), navodi se u priopćenju.

Poskupljenja goriva

Uz ovo, Vlada FBiH usvojila je informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u ovom entitetu.  Kako je navedeno, ovo ministarstvo je od 27. kolovoza do 11. rujna primilo oko 570 obrazaca za promjenu maloprodajne cijene goriva od ukupno 683 benzinske postaje, a promjena se odnosila na povećanje cijena za 0,05 KM/Iitru za dizel goriva i BMB 95. Isto tako, 4. rujna održan je i treći redovni sastanak s distributerima naftnih derivata na kojem su sagledana aktualna kretanja na relevantnom tržištu i razlozi poskupljenja.

– Sudionici sastanka prvenstveno su se referirali na rast cijene barela i tečaja dolara. Navedeno je da je barel nafte 28. kolovoza na svjetskom tržištu koštao 76,21 dolara po tečaju od 128,13 maraka, da bi 11. rujna dostigao cijenu od 77,37 dolara uz tečaj od 130,78 maraka. Prezentirani su i podaci kako je u siječnju ove godine cijena barela sirove nafte bila 69,05 dolara, kad je litra benzina na benzinskim postajama bio 1,98 maraka uz maržu od 17 posto, da bi cijena sirove nafte 6. rujna bila 77,18 dolara, cijena benzina 95 od 2,31 marku, uz maržu od 10,92 posto, ističu iz federalne Vlade. Nadalje, u informaciji je navedeno kako su se u razdoblju nakon 27. kolovoza rast cijene barela i rast tečaja dolara odrazili na visinu rafinerijskih cijena derivata. Istaknuto je i kako je havarija u Luci Ploče jedan od posljednjih eksternih faktora koji je doveo do povećanja cijena naftnih derivata. Navedeno je i da su se zbog toga distributeri opredijelili za druge, ali i skuplje alternativne izvore nabavke, što je dovelo do uvećanja nabavne cijene za troškove transporta. Transportni troškovi iz Kopra do bh. granice iznose 0,08 KM/litru, a kod nabavke iz Luke Ploče svega 0,02 marke po litru.

Nakon poskupljenja 27. kolovoza, maloprodajne cijene na benzinskim postajama u FBiH kreću se u rasponu od 2,21 marku  do 2,36 maraka po litru, dok je prosječna maloprodajna marža za oba derivata ostala ista kao u augustu 2018. (0,23 marke po litru). Nadležna inspekcija je, po nalogu ovog ministarstva, pojačala nadzor na benzinskim postajama, s naglaskom na provjere je li se istaknuta cijena podudara sa onom na pumpnom aparatu i na fiskalnom računu, te je li benzinske pumpe ispravno navode maloprodajne cijene na i marže na obrascima.

Stanje u namjenskoj industriji

Vlada FBiH je usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju gospodarskih društava namjenske industrije. U ovoj industriji su na dan 31. prosinca 2017. bila zaposlena 3.693 radnika, a  ukupan prihod u 2017. iznosio je 284.598.421 marku, što je 17 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihod od izvoza iznosio je 202.701.223 marke i jednak je ostvarenom u 2016.. Ukupni rashodi su 247.528.782 marke, što je 17 posto više nego prethodne godine. U ovom razdoblju gospodarska društva namjenske industrije u FBiH ostvarila su dobit od 37.069.639 maraka, a vrijednost kapitala je povećana za 48.269.023 maraka u odnosu na stanje s kraja 2016.

Informacija o procesu razminiranja

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u oblasti razminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u FBiH, te dala suglasnost na Strategiju protuminskog djelovanja BiH 2018.-2025. s financijskim planom.

– Federalna vlada zahtijeva od Povjerenstva za razminiranja BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH da sve aktivnosti koje se u potpunosti ili samo jednim dijelom odnose na FBiH koordinira s FUCZ, kao federalnim organom uprave nadležnim za upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, u koje spada i razminiranje, te da osiguraju javnu dostupnost informacija o lokacijama rizičnih površina, minskim oznakama i zadacima razminiranja. Cilj je potpuna informiranost javnosti o opasnostima od mina i dinamici planiranih protuminskih aktivnosti, na osnovu baze podataka Centra za uklanjanje mina u BiH, stoji u priopćenju.

Piše: Dragan Bradvica,dragan.bradvica@dnevni-list.ba

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *