Vlada HBŽ-a nije ništa ispoštovala prema svojim policijskim službenicima

Nezadovoljni odnosom poslodavca prema Sindikatu djelatnika u MUP-u HBŽ-a, te stalnim odugovlačenjem rješavanja problema koji su se nagomilali u Ministarstvu unutarnjih poslova, a koji se tiču materijalno pravnoga statusa kako članova sindikata tako i svih zaposlenih, spomenuti sindikat priopćio je kako Vlada HBŽ-a nije ispunila nijedno obećanje dano policijskim službenicima na prosvjedima održanim u lipnju ove godine.

– Ako se prisjetimo Sindikat djelatnika je 14. 6. 2017.godine organizirao mirni prosvjed ispred zgrade Vlade HBŽ gdje je ukazao na nagomilane probleme, te je tada obećano da će se početi s rješavanjem istih.

Plaće policijskim službenicima i državnim namještenicima

Pravilnikom o plaćama,naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa policijskih službenika,a tako i državnih službenika i namještenika utvrđuju se plaće, način obračuna i isplate plaća, naknada i druga materijalna prava iz radnog odnosa. Plaće policijskih službenika određuju se na temelju platnih razreda utvrđenih sukladno činovima policijskih službenika poredano u deset platnih razreda. Osnovna plaća policijskog službenika a tako i državnih službenika i namještenika određuje se tako da se osnovica pomnoži s koeficijentom platnog razreda i ukupan iznos poveća na temelju radnog staža.

Osnovica za obračun plaće utvrđuje Vlada HBŽ-a i kvartalno usklađuje, na temelju podataka Federalnog zavoda za statistiku o prosječno isplaćenoj plaći u FBiH za predposljednji kvartal, množenjem tog iznosa s 45% dobit će se osnovica za obračun plaće za tekući kvartal. Ako uzmemo podatak da se u našoj Županiji od 2012.godine kada je prestao zakon o uštedama do danas pri obračunu plaće uzima osnovica od 525,40 KM bruto koja je za vrijeme trajanja zakona o uštedama zamrznuta i to u periodu 1.1.2009 do 31.12.2011.godine ,iz čega se vidi da se svih ovih godina plaća ne isplaćuje ni po važećim zakonskim propisima te da su i na taj način zaposlenici uskraćeni u svojim pravima. A također se može i spomenuti to da je Vlada HBŽ-a obećala donošenje novog zakona o plaćama korisnika proračuna i da je nacrt tog zakona napravljen ali se isti nalazi na stolu i nije proslijeđen u daljnju proceduru iz samo njima znanih razloga. Ovdje možemo još naglasiti da koeficijenti za državne službenike i namještenike su u suprotnosti sa ustavom jer je Ustavni sud zakon kojim su isti propisani proglasio neustavnim, priopćeno je iz sindikata.

Promicanje policijskih službenika sukladno zakonu o policijskim službenicima HBŽ-a

– Zakonom o policijskim službenicima propisan je način promicanja policijskih službenika u viši čin, gdje je navedeno da se na početku kalendarske godine sačini godišnja lista slobodnih radnih mjesta za sve činove te se potom dostavlja Komesaru koji pokreće postupak. Iako je jasno definirana procedura moramo istaći da je zadnje činovanje policijskih službenika bilo davne 2012.godine, na što je sindikat upozoravao kako pismeno tako i usmeno tijekom pregovora, kako komesara tako i resornog ministra. Tu također moramo naglasiti da je u više navrata rečeno da će doći do činovanja, pa je tako usmeno rečeno da će određeni broj policijskih službenika biti promaknut za dan policije 29. 9. 2017. godine, da bi polovinom devetog mjeseca bili upoznati da do toga neće doći. To je još jedan pokazatelj kako se na svaki način ne poštujući zakonske propise umanjuju materijalna prava policijskih službenika. Ako tu još dodamo podatak da trenutno u MUP-u nedostaje oko 70 policijskih službenika, te da se taj nedostatak kompenzira pojačanim angažmanom postojećeg kadra a iz navedenog se vidi kako se poslodavac odnosi prema svojim uposlenim onda možemo se zapitati kakva je motiviranost za rad istih. Što se tiče nedostatka policijskih službenika istaći ćemo i to da je MUP pokrenuo natječaj za prijem 30 kadeta(25 u činu policajac i 5 u činu mlađi Inspektor) da je se taj natječaj odužio te da isti policijski službenici neće započeti sa radom do kraja 2018 ili početkom 2019.godine, a do tada će još jedan veći dio policijskih službenika steći uvjete za mirovinu. S pravom se pitamo na koji će način to sve funkcionirati i dali će doći u pitanje sigurnost građana na području HBŽ, iskreno se nadamo da neće ali smo si uzeli za pravo da se zapitamo.

Zbog navedenih i drugih problema koji godinama nisu rješavani prisiljeni smo na ovaj način reagirati i upoznati javnost s problemima, te nisu isključeni i drugi vidovi  i mjere u borbi za svoja prava, a sve u cilju zaštite i promicanja socijalnih prava i interesa svoga članstva. I na kraju iskoristili bi ovu priliku te bi svim članovima sindikata i uposlenicima u MUP-HBŽ čestitali dan policije, priopćeno je iz sindikata djelatnika MUP-a HBŽ-a.

Pravosnažne sudske presude za noćni rad i rad blagdanom

 – Prema podacima kojima raspolaže Sindikat potraživanja policijskih službenika po navedenom osnovu su oko cca 500.000.000 KM, te da je kamata po navedenom 12% na godišnjoj razini, a da u 2016.godini nije došlo do isplata po navedenom, dok je u 2017. godini početkom mjeseca rujna isplaćeno 100.000 KM, mada je dogovor bio da će se pustiti 300.000 KM i to za sve korisnike proračuna, a ne samo za policijske službenike. S pravom se pitamo zbog čega se ne donese plan otplate, čime smatramo da se navedeno treba hitno riješiti jer je isto velik uteg na proračun HBŽ, a također imamo osjećaj da netko namjerno odugovlači sa isplatom navedenih potraživanja, priopćeno je iz sindikata.

 Kolektivni ugovor

 – Što se tiče kolektivnog ugovora istakli bi da stari kolektivni ugovor važi do 30. 9. 2017.godine, te da isti nije usuglašen sa Zakonom o radu FBiH, a dok je novi kolektivni ugovor koji je ispregovaran s pregovaračkim timom Vlade, ocijenjen kao dobra osnova za daljnje pregovore. Mi smatramo da Vlada nije voljna potpisati novi kolektivni ugovor već da se radi o odugovlačenju i  kupovini vremena, a što je i pokazatelj jer ako je nešto ispregovarano ne vidimo razloga da to bude dobar osnov za neke daljnje pregovore, poručuju sindikati.

 Oprema za policijske službenike

 U više navrata smo upozoravali i predlagali kada se ide u nabavku policijske opreme da se tada nabavlja kvalitetna policijska oprema koja će samim tim i duže trajati, a ne da se desi da se nabave npr. cipele koje puštaju vodu, uniforma koja nakon dva tri pranja počne gubiti boju. Također, htjeli bi istaći da se prilikom nabavke motornih vozila povede računa o potrebama i prioritetu vozila, te da se nabavljena motorna vozila ne dijele policijskim upravama i postajama dok ista ne budu funkcionalna, a tu mislimo dok kompletno ne budu opremljena s rotacionim svjetlima i sustavom veze, kao što se desilo pri zadnjoj podjeli vozila, gdje do danas ista nemaju rotaciona svjetla a niti sustav veze te samim tim nisu ni funkcionalna ni operativna u potpunom smislu.

Također navodimo da ništa od obećanog iz prošle godine nije realizirano. Jedno od zadnjih obećanja od strane resornog ministra bilo povećanje plaće policijskim službenicima za 10%, a što se trebalo realizirati s 1. 1. 2017.godine, te da je od strane Vlade na pregovorima 26. 7. 2017.g, ponuđeno povećanje postojeće osnovice za 5% , što za policijskog službenika iznosi povećanje za 38 KM, što smatramo neprihvatljivim ako se uzme u obzir činjenica da od 2008.godine nije došlo do povećanja primanja, a svi znamo za koliko su životni troškovi porasli.

I na kraju bih željeli istaći da i prijedlog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je predložen od strane Vlade FBiH, a pogotovo u onom djelu koji se odnosi na izračun mirovine za policijske službenike nije povoljan po iste, te će doći do smanjenja mirovine za policijske službenike u odnosu na postojeći zakon u iznosu od 30%, zaključuju sindikati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

error: Content is protected !!