Vlada FBiH za smještaj migranata dala vojarnu

Na hitnoj sjednici, Vlada FBiH je izmijenila Odluku o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo obrane te je vojarnu Ušivak, općina Hadžići, s pripadajućim zemljištem ukupne površine 95.129 kvadratnih metara s 21 objektom ukupne korisne površine 4.794 m2, dala na korištenje, bez naknade, Vijeću ministara BiH za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH u svrhu smještaja migranata koji se nalaze na prostoru BiH. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Navedena vojarna nije perspektivna za potrebe Oružanih snaga BiH a ranijom odlukom Vlade FBiH iz listopada 2005. dana je na korištenje SŽ-u za potrebe Crvenog križa Sarajevske županije, koji je u njenom posjedu. Ministarstvo sigurnosti BiH se 14. lipnja ove godine zahtjevom obratilo Vladi FBiH navodeći da su se, zbog povećanog migracijskog pritiska u BiH, nadležna tijela za pitanje migracija i azila suočila s problemom nedostatka smještajnih kapaciteta za strance koji su iskazali namjeru podnijeti zahtjev za azil ili su tražitelji azila, kao i ostale kategorije migranata. Kako su kapaciteti Ministarstva sigurnosti BiH popunjeni, nužno je bilo, u suradnji s međunarodnim i nevladinim organizacijama ili drugim tijelima, osigurati dodatne kapacitete za smještaj migranata koji nisu našli nikakav smještaj te su boravili po parkovima ili drugim otvorenim površinama. Ministarstvo sigurnosti se obvezalo da će, nakon udovoljenja tom zahtjevu, pristupiti potpisivanju sporazuma i drugih obvezujućih akata kojim bi detaljnije bili uređeni odnosi u pogledu materijalno-tehničkih sredstava smještenih u vojarni, kao i prava i obveze u pogledu plaćanja komunalnih usluga, održavanja infrastrukture i svih drugih pitanja koja proisteknu iz sporazuma. Nadležna tijela BiH će snositi sve troškove koji proisteknu za vrijeme boravka migranata na teritoriju BiH. Vremenski period za korištenje vojarne nije moguće precizirati jer je nemoguće predvidjeti do kada će trajati migrantska kriza, ukazalo je  u zahtjevu Ministarstva sigurnosti BiH. Vlada FBiH je donijela i Zaključak da joj Federalni operativni stožer za pitanja migranata pripremi izvještaj o do sada urađenom na rješavanju pitanja migranata i planovima za dalje postupanje.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *