VLADA FBiH DONIJELA NIZ ZAKLJUČAKA: Uvezat će se staž za 44 rudara

Vlada FBiH prihvatila je  informaciju o stanju u gospodarskom društvu Željezara Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da koordinira sa svim zainteresiranim stranama u cilju rješavanja statusa radnika ovog društva. Željezara Zenica se pravno nalazi u predstečajnom postupku.

Gospodarsko  društvo Željezara Zenica je u suštini društvo koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću, odnosno radi na ishrani radnika Arcellor Mitala i još nekoliko kompanija koje posluju u krugu Željezare Zenica.

Resorni ministar Nermin Džindić kazao je nakon sjednice kako je Vlada do sada izdvojila oko milijun i pol maraka za uvezivanje radnog staža i drugu pomoć da bi Željezara riješila probleme u svom poslovanju, ali i kako uprava društva nije odgovorila pozivu. Podsjetio je na dogovor Vlade, radnika i stečajnog upravitelja u kome je, prema njegovim riječima dogovoreno da, ako sud donese odluku da se ide u stečajni proces 120 radnika angažira u novoj firmi, koja će nastati u stečaju, da dio ide u mirovinu, a da  oko 100 radnika ide biro, s tim da se nađu sredstva za otpremnine. Džindić smatra da je bolje od 364 radnika zbrinuti 120, nego izgubiti sve. Rekao je da su taj dan svi pristali na taj koncept, te da Vlada FBiH nije ništa promijenila.

Problem rudara

– Za stečajno ročište je bio definiran 8. veljače, kada ćemo odrediti u kojem smjeru se ide, a dobio sam informaciju da će biti i ranije, zbog hitnosti, naveo je Džindić.

Naglasio je da je Vlada učinila sve po dogovoru i da nastavak zavisi od sudske odluke.

Džindić je pozvao je grupu zeničkih rudara koji najavljuju štrajk glađu da sačekaju naredni tjedan kada će na sjednici Vlade FBiH prva točka dnevnog reda biti njihov problem.

– U rudniku Zenica imamo situaciju da 118 ljudi čekaju zbrinjavanje, uvezivanje radnog staža da konačno odu u mirovinu, od njih 118 za 44 radnika nije ništa uplaćeno, kazao je ministar. Rekao je da su njihovi zahtjevi obrađeni i upućeni ministarstvima pravde i financija te Uredu za zakonodavstvo.

– Kada dobijemo povratnu informaciju, prijedlog ide na Vladu i Vlada će iz Fonda koji smo osnovali uvezati staž za ta 44 radnika, naglasio je Džindić.

Dodao je da je sljedeća adresa za razliku od 44 do 118 radnika, generalni direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević.

– On je direktor društva koje je odgovorno da ljude šalje u mirovinu, a ne ministarstvo, jasno je poručio Džindić.

Usvojene odluke

Vlada je jučer, između ostalog, do donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba koja je donijeta 2010. godine jer je donesen novi Zakon o poreznoj upravi. Utvrđen je i ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji FBiH.

Donesena je Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH kojom se utvrđuje Lista lijekova fonda solidarnosti  koja se financira sredstvima ovog fonda čiji je sastavni dio Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH. Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u Listi lijekova fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. Regulirano je i da se, izuzetno, na Listu lijekova ovog fonda mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna financijska sredstva.

Podržana je i inicijativa da se kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Županijska bolnice Zenica u iznosu od 10.000.000 eura i prihvaćena informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH dala je jučer suglasnosti za razrješenje Silvije Brčić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za njeno ponovno imenovanje. Donesena je i odluka o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, u JP „Hrvatska pošta“ Mostar, te utvrđen tekst konkursa.

Vlada je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine.

Vlada nije imenovala Lukača za direktora FUP-a

Nakon rasprave, Vlada FBiH jučer sa pet glasova „za“ i devet „suzdržanih“ nije donijela Rješenje o imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije na mandatni period od četiri godine, počevši od 9. travnja 2015. godine kako je to zaključkom naložio Općinski sud Sarajevo, a na osnovu pravosnažne sudske presude.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *