Stotine milijuna maraka za “rad” 22 tisuće zaposlenih u institucijama BiH

Za bruto plaće i naknade je izdvojeno 530.003.234 KM, a prosječan broj uposlenih za koji su isplaćene plaće je 22.029, a ukupan broj uposlenih sa 31.12.2017. godine bio je 21.967.

Institucije Bosne i  Hercegovine u prošloj godini su potrošile 1.930.643.987 KM i odnose se na rashode institucija u iznosu od 948.145.821 KM i na servisiranje javnog duga u iznosu od 983.258.749 KM. Za bruto plaće i naknade je izdvojeno 530.003.234 KM, a prosječan broj uposlenih za koji su isplaćene plaće je 22.029, a ukupan broj uposlenih sa 31.12.2017. godine bio je 21.967.

-Izvršenje na ovoj poziciji predstavlja povećanje za oko 3.125.725 KM u odnosu na prethodnu godinu, nastalo uslijed efekta povećanja koeficijenata policijskim službenicima temeljem usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknada u institucijama BiH, većeg iznosa isplaćenih stimulacija u Ministarstvu obrane BiH i unaprjeđenja uposlenika putem internog popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, navodi se u izvješću.

Revizori naglašavaju da se u 71 instituciji koja se financira iz državne kase kod isplata plaća primjenjuje veći broj zakona te da zbog toga ne važi pravilo “ista plaća za isti posao”. Pitanje naknada uposlenih također nije jedinstveno regulirano za uposlene u zakonodavnoj, sudbenoj i izvršnoj vlasti.

Razne naknade

Naknade troškova uposlenih iznose 110.940.072 KM. Značajniji iznosi se odnose na naknade za prijevoz s posla i na posao (28.126.968 KM), naknade za topli obrok (25.301.018 KM), naknade troškova smještaja (9.986.408 KM), smještaj vojnih i drugih lica (8.747.199 KM), naknade za odvojeni život (8.037.769 KM), regres za godišnji odmor (7.107.902 KM) te otpremnine zbog odlaska u mirovinu (3.088.079 KM). Porezi i doprinosi na naknade iznose 10.712.712 KM.

Ukupno ostvareni izdaci za putne troškove u 2017. godini iznosili su 15.320.763 KM. Od ukupnog iskazanog iznosa, putne troškovi u zemlji iznose 4.289.563 KM, a putni troškovi u inostranstvu iskazani su u iznosu od 11.031.201 KM.

Kada su u pitanju troškovi za telefone, službene automobile i slično revizori podsjećaju kako je Vijeće ministara donijelo Pravilnik o korištenju telefona, Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju i Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH koji se primjenjuje od početka 2015., no također naglašavaju kako su pojedine institucije u prošloj godini tražile izuzeće iz primjene ovih pravilnika zbog većih troškova koje su napravile.

Loko vožnja

Proračunom za 2017.godinu sredstva za PTT usluge planirana su u iznosu od 8.961.100 KM, a za službene automobile 12.113.288 KM. U prošloj godini ukupni izdaci za nabavu vozila na razini institucija BiH u 2017. godini iznose 6.990.773 KM, a primici od prodaje vozila 1.211.537 KM.

Revizori navode kako su ponovo utvrdili nepravilnosti kod korištenja službenih vozila koje se ponavljaju iz godine u godinu (korištenje specijaliziranih vozila u nenamjenske svrhe, u putnim nalozima se ne upisuju putne relacije, značajne kilometraže dnevne ”loko” vožnje od 100 do 270 kilometara dnevno). Pojedine institucije nisu donijele interni akt o korištenju službenih vozila 24 sata dnevno sukladno važećem pravilniku, a većina institucija nije adekvatno obrazložila razloge donošenja internog akta o korištenju službenih vozila 24 sata dnevno.

Kada su u pitanju Izdaci za ugostiteljske usluge, oni su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.322.618 KM. Pravilnikom Vijeća ministara o korištenju sredstava za reprezentaciju definirano je da se pravdanje, kontrola i praćenje troškova reprezentacije regulira internim aktom institucije.

-Provedenom revizijom utvrdili smo da određeni broj institucija još uvijek nije u potpunosti uskladio interna akta sukladno odredbama Pravilnika Vijeća ministara, te da kod realizacije ovih izdataka i dalje nije na adekvatan način uspostavljen sustav unutarnjih kontrola u institucijama BiH, navode revizori. Pored navedenih troškova koji, revizori su u izvješću naveli i niz drugih nepravilnosti koje su se javljale u institucijama BiH u prošloj godini.

Za kirije 23,9 milijuna maraka

Poseban dio izvješća posvećen je izdacima za zakup imovine i opreme u 2017. Godini za koji je izdvojeno 23.985.015 KM i taj iznos je veći za 5.352.794 KM u odnosu na 2016. godinu. Najveći dio troškova zakupa se odnosi na unajmljivanje prostora ili zgrada (13.262.727 KM), na zakup skladišnog prostora (510.737 KM), parking prostora (431.755 KM), zakup za smještaj telekomunikacijske opreme (315.695 KM), unajmljivanje opreme (6.915.795 KM), unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stupova (1.753.701 KM) i unajmljivanje vodova i digitalnih kanala (596.369 KM). Najveće povećanje ovih troškova ostvareno je na poziciji unajmljivanja opreme u iznosu od 6.262.978 KM, zbog evidentiranja troškova unajmljivanja Microsoft licenci za potrebe rada Vijeća ministara iskazanih kod Ministarstva prometa i veza BiH u ukupnom iznosu od 6.638.025 KM. Revizori napominju kako je tokom 2017. godine kupljena zgrada od Union banke d.d. Sarajevo za smještaj institucija BiH u Sarajevu (22.346.434 KM) i izvršena je kupovina zgrade za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije BiH u Mostaru (3.750.000 KM). Također, nastavljene su aktivnosti na kupovini objekata u Mostaru za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, na realizaciji kupovine poslovnog prostora za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu i na rješavanju smještaja za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu.

Za ugovore o djelu 5,5 milijuna

Kada su u pitanju ugovorene usluge, koje se odnose na izdatke za rad u upravnim odborima, nadzornim odborima, vijećima, povjerenstvima i drugim radnim tijelima revizori naglašavaju kako je tu potrošeno 1.755.274 KM. Za članstvo u upravnim, nadzornim, savjetodavnim odborima i drugim tijelima isplaćeno je 1.038.037 KM, a za članstvo u raznim povjerenstvima isplaćeno je 717.237 KM.

-Nastavljena je praksa evidentiranja pojedinih naknada na ovom kontu, a koje se suštinski ne odnose na izdatke za rad u odborima i povjerenstvima (plaće međunarodnih sudaca u Ustavnom sudu BiH u iznosu od 175.176 KM, kao i naknade članovima Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća u iznosu od 197.125 KM), navodi se u izvješću.

Izdaci temeljem ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima su iskazani u iznosu od 5.581.643 KM. Na ime ugovora o djelu isplaćeno je 3.937.024 KM, a po osnovu zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima isplaćeno je 1.644.619 KM.

Bruto plaće i naknade 530.003.234 KM
Naknade za prijevoz s posla i na posao 28.126.968 KM
Naknade za topli obrok 25.301.018 KM
Naknade troškova smještaja 9.986.408 KM
Smještaj vojnih i drugih lica 8.747.199 KM
Naknade za odvojeni život 8.037.769 KM
Regres za godišnji odmor 7.107.902 KM
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 3.088.079 KM

 

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

One thought on “Stotine milijuna maraka za “rad” 22 tisuće zaposlenih u institucijama BiH

  • kolovoz 9, 2018 at 5:11 pm
    Permalink

    Dok se mi zabavljamo nacionalizmom i pokazujemo ko je veći Bošnjak, Hrvat, Srbin i dr…bagra nas uzima lopatama. Da li smo mi normalni? Ako ovo nije kolektivni mazohizam ne znam šta je?

    Reply

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *