Stiže novac za mostarsku autocestu

Vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za realiziranje Projekta Koridor Vc. Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste, po međunarodnim standardima, između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, duljine 8,7 km, između Poprikuša i Nemile, duljine 5,1 km te tunela Ivan, duljine oko dva km

Vlada Federacije uskoro će platiti prvi dio kupoprodajne cijene za zgradu Energoinvesta koja je odabrana za trajni smještaj Vlade u Sarajevu.

Naime, na sjednici održanoj sjednici u Mostaru Vlada je zadužila Generalno tajništvo Vlade FBiH da Federalnom ministarstvu financija uputi zahtjev za pripremu prijedloga odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna FBiH za 2018. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na poziciju Tekuće rezerve Vlade FBiH. Federalno ministarstvo financija obvezano je da ovu odluku pripremi odmah, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Po donošenju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Tekuće rezerve, Generalno tajništvo je zaduženo da odmah plati prvi dio kupoprodajne cijene u iznosu od deset milijuna maraka, po Ugovoru o kupoprodaji zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu od 29.8.2018. godine.

Ovi zaključci doneseni su nakon Rješenja Općinskog suda u Sarajevu – Zemljišnoknjiški ured – od 11.9.2018. godine po kojem je, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji od 29.8.2018 godine, dozvoljena uknjižba predbilježbe prava vlasništva na objektu poslovne zgrade Energovinvesta, s Energoinvesta, kao prodavatelja s 1/1, u korist Vlade FBiH, kao kupca.

U obrazloženju Rješenja je navedeno i da je uvidom u zemljišnu knjigu i priloženu dokumentaciju utvrđeno da je prodavatelj (Energoinvest) upisan kao vlasnik nekretnine koja je predmet kupoprodaje, te da su ispunjene sve pretpostavke za upis Vlade FBiH kao vlasnika tog objekta, navodi se u priopćenju.

Nove dionice

Na istoj sjednici stvorene su i pretpostavke za odobravanje financijskih sredstava za nastavak izgradnje dionica autoceste na koridoru 5c, a među njima i dionicu koja će povezati jug Mostara s Bunom, odnosno tunelom Kvanj.

Naime, Vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realiziranje Projekta Koridor Vc – Dio 3, u iznosu do 180.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste, po međunarodnim standardima, između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, duljine 8,7 km, između Poprikuša i Nemile, duljine 5,1 km te tunela Ivan, duljine oko dva km. Rok otplate zajma je jedanaest godina, uz četverogodišnje grace razdoblje, te datumima plaćanja glavnice i kamata 31. ožujka i 30. rujna svake godine.

U Odluci o prihvaćanju zaduženja potvrđeno je da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a, Nacrt Ugovora o podršci projekta između FBiH i EBRD-a, Nacrt ugovora o implementaciji projekta između JP Autoceste FBiH i EBRD-a, te usuglašeni zapisnik s pregovora. Sredstva će, na osnovu zajma, biti prenesena Autocestama FBiH, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom kreditnom zaduženju. U razdoblju provedbe tog projekta, u federalnom proračunu nije potrebno osigurati financijska sredstva za njegovo dodatno sufinanciranje. Federalno ministarstvo financija će s Autocestama FBiH usuglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovite otplate, biti definirani uvjeti vraćanja sredstava. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućeg Podugovora o zajmu ovlaštena je federalna ministrica financija, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Financijsko upravljanje

Istodobno, Vlada Federacije BiH usvojila je i konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2017. godinu.

Vlada je zadužila obveznike primjene Zakona o financijskom upravljanju i kontroli da imenuju koordinatora iz reda najviših rukovodstava i akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu financija radi upisa u Registar koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH.

Svrha izvješća o FUK-u je upoznati Vladu FBiH, korisnike javnih sredstava i građane o dostignutom stupnju razvoja u toj oblasti i dosadašnjim i budućim aktivnostima za unapređenje tog sustava.

Na sjednici je bilo riječi i o sustavu zaštite i spašavanja pa je tako donesena Uredba o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, koje će izvoditi složenije spasilačke intervencije koje zahtijevaju brzu i učinkovitu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizirane snage zaštite i spašavanja nisu dovoljne. Vlada FBiH  je usvojila izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju gospodarskih društava iz područja energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2017. godini i zadužila ovo ministarstvo da prati i analizira stanje u gospodarskim društvima i, po potrebi predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

Izvješće o radu i poslovanju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2017. godinu nije uvršten u ovo integralno izvješće, jer ga nije razmatrala i usvojila Skupština ovog društva.

Piše: D. Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *