PRVIH POLA GODINE: Prihodi 521.111.919, rashodi 434.065.115 maraka

Iz Vijeća ministara posebno ističu kako su u ovom razdoblju nastavljene uštede na primanjima zaposlenih i materijalnim troškovima, odnosno osnovica za plaću, naknade za topli obrok i regres ostale su na istoj razini kao u drugoj polovini 2012. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede

 

Ukupno ostvareni prihodi, financiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 521.111.919 maraka ili 55 posto u odnosu na plan, vidljivo je iz Izvješća o izvršenja proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza za razdoblje siječanj-lipanj ove godine.

Vijeće ministara jučer je usvojilo ovo Izvješće te su nakon sjednice naglasili kako je veći iznos financiranja u odnosu na planiranu razinu  rezultat uplate sredstava sukcesije od prodaje nekretnine u iznosu 2,22 milijuna maraka.

Istodobno, ukupno ostvareni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 434.065.115 maraka ili 46 posto u odnosu na proračun za 2018. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 36 posto u odnosu na korigirani proračun koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Uštede

Iz Vijeća ministara posebno ističu kako su u ovom razdoblju nastavljene uštede na primanjima zaposlenih i materijalnim troškovima, odnosno osnovica za plaću, naknade za topli obrok i regres ostale su na istoj razini kao u drugoj polovini 2012. godine, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.

Isplate iz proračuna idu na servisiranje vanjskog državnog duga, pa je tako u promatranom razdoblju za ovu namjenu isplaćeno 443,45 milijuna maraka, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od navedenog servisiranog duga, na otplatu glavnice se odnosi 383,85 milijuna KM (86,56 posto), a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,61 milijun maraka (13,44 posto).

U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je sudjelovala s 290,25 milijuna maraka (65,45 posto), Republika Srpska sa 147,84 milijuna maraka (33,34 posto), Distrikt Brčko sa 2,81 milijun maraka (0,63 posto), te državne institucije – izravne  obaveze BiH s 2,56 milijuna maraka (0,58 posto).

Klirinški dug

Vijeće ministara BiH jučer je također utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojim se područje patentnopravne zaštite u Bosni i Hercegovini postupno usklađuje sa aktualnom pravnom stečevinom EU i ispunjava obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Izmjenama se usklađuju odredbe važećeg Zakona o patentu, kojima je uređeno područje proširenog europskog patenta, sa izmjenama Europske patentne konvencije iz 2000.  godine, te praksom koja proizlazi iz primjene navedene konvencije. Putem izmjena važećeg Zakona bit će uklonjeni nedostaci uočeni u postupku njegove primjene.

Dopunom se, također, uvode odredbe za povjerljivi pronalazak i postupanje Instituta za intelektualno vlasništvo u slučaju zaprimanja prijave patenta za pronalazak koji se odnosi na obranu i sigurnost države.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o izdvajanju sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije za financiranje izgradnje i opremanje objekta arhiva UNO u Mostaru, zaštitu izvorišta pitke vode u Istočnoj Ilidži, infrastrukturne projekte u Srebrenici, podršku projektima kulture u BiH i za nabavku objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu 3.650.000 maraka.

Piše: D. Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *