Primljeno 130 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja

Agencija za prevenciju korupcije primila je prošle godine posredstvom pošte, elektronske pošte, telefona i osobno 130 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja, navodi se u izvješću o radu Agencije za 2017. godinu, koji će se naći 27. srpnja na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Agencija je analizirala svaku prijavu i dostavila na dalje postupanje nadležnim institucijama u BiH.  Analizirajući način na koji se građani odlučuju da prijave koruptivno djelovanje, kao i subjektivne utiske građana koji kontaktiraju Agenciju po raznim osnovama, primijećen je trend povećanog anonimnog prijavljivanja korupcije zbog straha od gubitka radnog mjesta ili represije koju bi mogli trpjeti oni ili njihova obitelj.

Agencija je primila određeni broj zahtjeva za dodjelu statusa zaštićene osobe koja prijavljuje korupciju od osoba koja nisu obuhvaćena Zakonom o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH i koje su zaposlena na entitetskoj, županijskoj, lokalnoj razini ili u privatnom sektoru.  U izvješću se navodi da sve to ukazuje na potrebu da se učinkoviti mehanizmi zaštite tih osoba  primijene i na ostalim razinama vlasti u BiH.

U ovom razdoblju primljeno je 35 odgovora ili izjašnjenja od nadležnih institucija, a u vezi sa proslijeđenim prijavama sa indicijama koruptivnog ponašanja.

U sedam predmeta prijava je bila osnovana, dok u 28 slučaja nije ili je donesena naredba da nadležna institucija ne sprovodi istragu.  Agencija je sačinila 14 službenih bilješki jer prijave nisu zadovoljavale činjenični opis kaznenog djela u formalnom smislu.  Od ukupno primljenih prijava, 48 je bilo anonimno.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *