Prekidanje obrazovanja problem koji traži sustavno rješenje

Organizacija Save the Children je, u suradnji s partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i  Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog, objavila poziv lokalnim organizacijama civilnog društva da se prijave za dodjelu mini-grantova za razvoj, uspostavu i promociju inovativnih rješenja za pružanje usluga na razini lokalnih zajednica za djecu koja su prekinula obrazovanje i djecu u riziku od ranog napuštanja školovanja na ciljanim lokacijama. Očekivani rezultati realizacije malih grantova podrazumijevaju razvoj i provedbu lokalnih servisa potpore cilj kojih su prevencija ranog napuštanja školovanja i integracija u obrazovanje djece koja su već napustila školu na području Bihaća, Bijeljine i Brčko Distrikta, navode iz organizacije Save the Children.

Grantovi se dodjeljuju u ukupnoj vrijednosti od 60.000 eura, po 20.000 eura za svako od tri područja – Bihać, Bijeljina i Brčko Distrikt. Aktivnost se realizira u okviru projekta „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u BiH“, koji financira EU s 350.000 eura. Cilj projekta je utvrditi uzroke napuštanja obrazovanja i pružiti podatke o obimu tog problema u pet ciljanih regija (USŽ i  TŽ u FBiH, Prijedor i Bijeljina u RS-u te Brčko Distrikt BiH), upozoriti na nedostatak sustavnog pristupa tom problemu i inicirati sustavna rješenja za sprječavanje ranog napuštanja školovanja među djecom iz ranjivih grupa. Tijekom 2017. godine, u okviru projekta je provedeno i istraživanje o razmjerama i uzrocima napuštanja obrazovanja u koje je bilo uključeno 1,229 djece i 128 profesionalaca, s ciljem utvrđivanja osnovnih uzroka ranog prekida obrazovanja. Rezultati istraživanja osnov su za daljnje planiranje aktivnosti u cilju pružanja potpore svoj djeci u ostvarivanju njihovog osnovnog prava na obrazovanje, ističe se.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *