Novi sadržaji na Kravici

LJUBUŠKI – JP „Parkovi“ d.o.o. u predstojećoj sezoni planira realizirati niz investicija na području lokaliteta Kravica.

 Briga o okolišu

U izvješću, koje je ovo poduzeće podnijelo vijećnicima OV-a Ljubuški, navedeno je kako će se graditi stepenice niz rukohvat prema samome vodopadu. Da bi se osigurala što veća briga o okolišu, planirano je postavljanje drvenih kanti za smeće niz silaznu stazu, na parkinge na samom ulazu, kao i na područje oko samog vodopada. Radit će se i na postavljanju nekoliko dodatnih klupa da bi posjetitelji mogli odmoriti prilikom silaska prema vodopadu.

Na postojećem parkingu planiran je nastavak tamponiranja, a nastavit će se i izgradnja suhozida na donjem dijelu parkinga.

Iznad vodopada, kako je predviđeno, gradit će se drvena staza (vidikovac), koji će turistima omogućiti dodatno mjesto za fotografiranje.  Planirana je i nabavka dodatnog fiskalnog uređaja s touch screenom i popratnim informatičkim aplikacijama, kao i nabavka brošura koje će dobivati posjetitelji prilikom ulaska na lokalitet.

U planu je i organizacija manifestacije „Etno dani na Kravici“, kroz koju će se turistima pokušati prikazati običaji, autohtoni proizvodi te kulturno-povijesna baština i turističke ljepote općine Ljubuški.  U svrhu privlačenja što većeg broja turista, provodit će se i marketinške aktivnosti.

 Proširenje rasvjete

U proširenje postojeće javne rasvjete i održavanje postojećih i nanovo postavljenih rasvjetnih tijela planirano je utrošiti 100.000 KM. Također, sukladno odluci o izmjeni odluke o povjeravanju javnih ovlasti, kojom je JP „Parkovi“ dobilo na održavanje i upravljanje objekt kino „Radnik“, u 2018. godini uslijedit će druga faza radova na rekonstrukciji i adaptaciji kina.

JP „Parkovi“ su dobili na čuvanje, održavanje i korištenje dobra kulturno-povijesne baštine na području općine Ljubuški. Shodno ovoj odluci, radit će se na redovitom održavanju kompleksa Gračine i kule hercega Stjepana.

Kao i svake godine, i u 2018. je u planu ukrašavanje užeg urbanog područja općine Ljubuški u adventskom razdoblju postojećim te novim dekorativnim elementima, zaključeno je u izvješću JP „Parkovi“.

Piše: Antonela Marinović Musa, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *