MMF: Na ljeto razmatranje drugog pregleda za BiH

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođena Nadeemom Ilahijem, boravila je u Sarajevu i Banju Luci od 7. do 21. svibnja 2018. kako bi razgovarala o novijim ekonomskim kretanjima i o politikama za drugi pregled ekonomskog programa s BiH, koji dobiva potporu iz kreditne linije MMF-a za proširene aranžmane (Extended Fund Facility-EFF). “Ekonomski program s BiH i dalje je na pravom putu. Osoblje MMF-a i vlasti u BiH postigli su sporazum, koji podliježe odobrenju Izvršnog odbora MMF-a, a u svezi politika nužnih za zaključivanje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana. Izvršni odbor MMF-a razmatrat će zaključivanje drugog pregleda po ispunjavanju jedne prethodne mjere“, naveo je Ilahi. Preciznije, očekuje se da Izvršni odbor MMF-a razmatra drugi pregled za BiH ovoga ljeta, a njegovo odobrenje bi omogućilo isplatu tranše u visini od 31,6217 milijuna SDR (oko 38 milijuna eura), navode iz Misije MMF-a u BiH.

Prema riječima Ilahija, zabilježen je značajan oporavak, uglavnom pod utjecajem veće privatne potrošnje i izvoza. “Stopa nezaposlenosti je znatno smanjena. Preliminarni podaci o poreznim prihodima, doznakama i bankovnim kreditima navode na zaključak da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje tijekom godine. Izvršenje programa je na zadovoljavajućoj razini a ispunjeni su svi fiskalni ciljevi programa. Ukupni proračunski suficit je dostigao 2%  BDP-a u 2017. godini, uglavnom zahvaljujući tome što su vlasti ograničile ukupnu potrošnju. Misija pozdravlja nedavno usvajanje rebalansa proračuna u oba bh. entiteta, što će omogućiti dodatno financiranje kapitalnih projekata koji potiču rast“, naveo je Ilahi te, pak, ocijenio da je napredak u provedbi reformi bio sporiji od očekivanog. Stoga iz MMF-a apeliraju na Parlament BiH da usvoji novi Zakon o osiguranju depozita.

“Zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo su već usvojeni na entitetskoj razini, ali neusvajanje novog Zakona o osiguranju depozita odlaže modernizaciju zakonodavstva u sektoru bankarstva u zemlji. Potrebni su dodatni napori kako bi se otvaralo radna mjesta u privatnom sektoru. Prethodna mjera za završetak drugog pregleda ja da Vlada FBiH dostavi Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima sukladno preporukama osoblja MMF-a“, ukazuje Ilahi i dodaje da je Misija ohrabrena mjerama koje vlasti poduzimaju u pogledu jačanja financijskog sektora. Stoga se vlasti potiče da u dolazećem periodu udvostruče napore usmjerene na provedbu strukturalnih reformi, u čemu je osoblje MMF-a spremno pomoći.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *