Javni servisi u odnosu na druge medije posvetili manje pažnje izbornima

Prema pokazateljima monitorniga ne može se tvrditi da su mediji, a posebno javni servisi, dali dovoljno informacija građanima, a koje bi im omogućile informirani izbor“, rečeno je u Sarajevu prilikom prezentacije preliminarnih rezultata monitoringa medija u vrijeme predizborne kampanje za Opće izbore 2018.

Voditeljica istraživanja Lejla Turčilo je kazala da im je cilj bio ne praviti neku listu  profesionalnih i neprofesionalnih medija ili profesionalnih i neprofesionalnih pristupa, koliko više napraviti jednu analizu mogu li i na koji način bh. građani iz medija u izbornoj kampanji dobiti dovoljno informacija da naprave informiran izbor na biračkom mjestu.

Istraživač Borislav Vukojević je kazao da je jedan od zaključaka monitoringa i taj da je neprikladan govor bio prisutan u relativno malom postotku u samim medijskim sadržajima, ne računajući komentare na news portalima.

Također je naveo da je zabilježena pristranost medija u izvješćivanju, generalno govoreći, kao i to da su kandidatkinje i u ovoj kampanji bile podzastupljene u medijima.

Monitoring je pokazao i da su izabrani dužnosnici i stranke u vlasti imale značajniju prednost i u samoj izbornoj kampanji, u smislu prisutnosti u medijima.

Turčilo je napomenula da je bilo 30 analiziranih medija – pet tiskanih, 15 radijskih i televizijskih stanica i 10 web portala. Praćeno je 17 političkih stranaka, 35 neovisnih kandidata i 16 kandidata za pojedinačne funkcije.

Kazala je da su izborni sadržaji u ukupnom broju informativnih sadržaja u medijima činili 23 prosto, te da je najveći udio izvješćivanja na web portalima.

„Na javnim servisima, postotak izvješćivanja ili izbornih sadržaja u odnosu na ukupni broj informativnih sadržaja kretao se od jedan do tri posto, što nam daje za pravo reći da su javni servisi u odnosu na druge medije posvetili manje pažnje izbornim kampanjama“, kazala je Turčilo.

Mediji su se, dodala je ona, zadržali uglavnom na prenošenju aktivnosti političkih subjekata, što se donekle može smatrati i pristupom koji je izabran zbog činjenice da su se suzdržavali od neke vrste komentara.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *