INTERVJU Zoran Galić: Od početka godine otkriveno 373 migranata, a 320 odustalo od prelaska

Pripadnici Granične policije BiH od 1. siječnja do 18. veljače 2018. godine u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkrili su 373 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Uz navedeno, 320 osoba je spriječeno da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji

Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH u intervjuu za Dnevni list govori o trendovima porasta broja ilegalnih migranata koji se otkrivaju i koji su spriječeni da uđu, kao i onih koji su odustali od pokušaja prelazaka. Podaci za prva dva mjeseca ove godine pokazuju kako su pripadnici GP-a BiH u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkrili su 373 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Uz navedeno, 320 osoba je spriječeno da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji. Tijekom cijele prošle godine pak u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu. Ipak, i bez obzira na evidentan problem koji se manifestira kroz nedovoljan broj policijskih službenika, ali činjenicu da se specijalistička oprema mora kontinuirano obnavljati, Granična policija BiH, kao i drugi bh. organi u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i ilegalnih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika

U posljednje vrijeme svjedoci smo izrazitog povećanja broja ilegalnih migranata koji dolaze na granicu BiH. Kakvi su trendovi uočeni protekle godine te na području kojih općina je otkriven najveći broj migranata?

Granična policija BiH već u 2017. godini evidentira značajno povećanje broja otkrivenih ilegalnih migranata u odnosu na prethodne godine. Od  1. siječnja do 31. prosinca 2017. u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkriveno je 753 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od stotinu. Početkom 2017. godine najveći broj slučajeva otkriven je na području Bijeljine, sredinom godine na području Višegrada, da bi se od rujna 2017. godine u značajnoj mjeri povećao broj pokušaja i ilegalnih prelazaka iz pravca Crne Gore u kojoj se prema raspoloživim informacijama nalazi značajan broj tražitelja azila iz zemalja visokog migracijskog rizika. Riječ je o osobama koje u Crnu Goru dolaze iz pravca Albanije, a teritorij BiH pokušavaju koristiti kao tranzitno područje za odlazak u zemlje Europske Unije. U skladu sa situacijom Granična policija BiH od početka 2017., kada su na području Bijeljine, između ostalog, registrirani slučajevi korištenja tovarnog prostora teretnih motornih vozila za krijumčarenje migranata, provodi mjeru pojačane kontrole i obaveznog pregleda svih teretnih motornih vozila koja u BiH ulaze iz R. Srbije i Crne Gore. Pravovremeno reagirajući na povećan broj pokušaja i ilegalnih prelazaka, u skladu s članom Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na nadzor granice, Granična policija BiH provodi mjere i radnje s ciljem odvraćanja i sprječavanja migranata u ilegalnom prelasku državne granice. Procjene o preraspoređivanju službenika i opreme donose se na osnovu analiza sigurnosti, frekvencije na pojedinim graničnim prijelazima i raspoloživog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava u jedinicama. U nadležnosti Jedinice granične policije Trebinje je 200 kilometara granice. Uz navedeno ovoj jedinici nedostaje 35 % sistematizacijom predviđenih policijskih službenika i specijalistička oprema. Obzirom na povećan migracijski pritisak od kraja 2017. angažirani su policijski službenici i specijalistička opreme drugih organizacijskih jedinica na poslovima nadzora granice u zoni odgovornosti JGP Trebinje. Na području istočne Hercegovine u 2017.  i siječnju 2018. otkriveno je 342 ilegalnih migranata koji su pokušali ili u BiH ušli iz Crne Gore, dok je najmanje 200 osoba spriječeno da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji između dvije zemlje, van graničnih prijelaza.

Koliki je broj do sada otkrivenih migranata od početka ove godine te u kojim je općinama zabilježeno povećanje broja pokušaja ilegalnog ulaska?

Pripadnici Granične policije BiH od 1. siječnja do 18. veljače 2018. godine u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice otkrili su 373 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, što je značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Uz navedeno, 320 osoba je spriječeno da uđe u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji s Crnom Gorom i Srbijom. Povećan broj pokušaja ilegalnih prelazaka početkom 2018. evidentiran je na području Zvornika, Bratunca, Višegrada i Velike Kladuše. Obzirom na povećan broj otkrivenih ilegalnih migranata u 2018. se uz JGP Trebinje prema potrebi dodatno angažiraju policijski službenici i prebacuje specijalistička oprema iz drugih organizacijskih jedinica u jedinice granične policije Zvornik, Višegrad i Velika Kladuša.  Ilegalni migranti u manjem broju otkrivani su na području Foče, Posušja, Čapljine, Gruda, Brčkog i dr.

Na koji način migranti pokušavaju ući u BiH te iz kojih zemalja najčešće dolaze?

Migranti obično ilegalno ulaze u BiH u manjim grupama pješačeći putnim i sporednim komunikacijama, te zaobilazeći međunarodne granične prijelaze. Najčešće je riječ o muškarcima od 18 do 35 godina, a u nekoliko slučajeva otkrivene su žene i maloljetnici. Uz mjeru odvraćanja ilegalnih migranata pripadnici GPBiH kontinuirano realiziraju ophodnje, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i nadzorne punktove i realiziraju mješovite ophodnje uz zajedničku državnu granicu BiH sa susjednim zemljama. Među otkrivenim ilegalnim migrantima najviše je državljana Pakistana, Sirije, Alžira, Afganistana, Maroka, Palestine, Turske i dr. Bitno je istaknuti da Graničnoj policiji BiH sve vrijeme podršku u otkrivanju ilegalnih migranata pružaju pripadnici županijskih i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova.

Kakva je suradnja sa susjednim zemljama kada je riječ o projektima zaprečavanja granice na onim mjestima koja su se pokazala kao pogodna za prelazak?

U skladu s Projektom zaprečavanja lokacija pogodnih za ilegalni prelazak kopnene granice motornim vozilima između BiH i Republike Hrvatske, 2008. godine je zapriječeno 118 identificiranih lokacija od toga 68 na teritoriju BiH. Vlada R. Hrvatske donijela je odluku o zaprečavanju 26 novih lokacija na zajedničkoj granici (od čega 25 na teritoriju RH i jedna na teritoriju BiH) koja je u postupku realizacije.

Projektom „Zaprečavanje sporednih putova pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Crne Gore“ identificirane su 44 lokacije pogodne za ilegalne prelaske državne granice, od čega su 22 zapriječili bh. nadležni organi, a 22 lokacije nadležni organi Crne Gore.

Između BiH i Republike Srbije realiziraju se aktivnosti zaprečavanja, a 2015. je parafiran “Elaborat zaprečavanja putnih pravaca pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i R. Srbije prijevoznim sredstvima“. Identificirano je 12 lokacija koje trebaju biti zapriječene. Nadležni organi R. Srbije u 2017. godini zapriječili su tri lokacije predviđene Elaboratom. GPBiH, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH donesenim na sjednici održanoj 30.8.2017. godine, u proračunu za 2018. godinu planirala je financijska sredstva za realizaciju projekta „Zaprečavanje putova pogodnih za ilegalan prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije motornim vozilima“. Realizacijom ovog Projekta bit će  zaprijećene i preostale lokacije predviđene Elaboratom. Zaprečavanje se obavlja postavljanjem fizičkih zapreka: kamenih blokova, rampi, zemljanih nasipa i dr. Zapriječena mjesta redovno nadziru službenici GPBiH i ministarstava unutarnjih poslova susjednih zemalja.

S obzirom na navedene izazove možete li se osvrnuti na kadrovsko i materijalno-tehničko stanje u Graničnoj policiji?

U tijeku je školovanje kadeta VIII klase nakon kojeg će u GPBiH početi raditi 50 službenika u činu policajac i 20 u činu mlađi inspektor. Krajem siječnja 2018. počelo je školovanje kadeta VIII–1 klase (100 kadeta u činu policajac). Vijeće ministara BiH 22.6.2017. donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija BiH u 2017. godini, prema kojoj je GPBiH odobren prijem 100 kadeta u činu policajac i po okončanju konkursne procedure i školovanja svih kadeta problem će biti djelomično riješen s obzirom na činjenicu da GPBiH prema postojećoj sistematizaciji nedostaje oko 570 policijskih službenika. Napominjem da je riječ o sistematizaciji koja ne podrazumijeva aktualne potrebe GPBiH zbog čega se može reći da nam nedostaje najmanje 570 policijskih službenika.

Uz nedovoljan broj policijskih službenika GPBiH se suočava s problemom kontinuiranog zanavljanja specijalističke opreme. Oprema kojom raspolažemo je solidna, ali se mora kontinuirano obnavljati.

Bitno je istaknuti da izvanredno angažiranje i preraspoređivanje službenika iz jedne u drugu organizacijsku jedinicu i pojačan nadzor granice podrazumijevaju i značajno veće materijalne troškove (smještaj službenika, službena putovanja, gorivo, amortizacija vozila i dr.)

I uz navedene probleme Granična policija BiH, kao i drugi bh. organi u čijoj su nadležnosti ilegalne migracije, uspijeva odgovoriti na pojačan migracijski pritisak i rastući trend pokušaja i ilegalnih ulazaka u BiH državljana zemalja visokog migracijskog rizika.

Razgovarao: D. Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba

One thought on “INTERVJU Zoran Galić: Od početka godine otkriveno 373 migranata, a 320 odustalo od prelaska

  • veljača 23, 2018 at 1:35 pm
    Permalink

    Nosi te lipi Đ…

    Reply

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *