Hrvatska je najveći investitor u BiH

Vladu Federacije BiH očekuje preseljenje u novi objekt, no, prije toga potrebno je napraviti plan u kojem će se vidjeti potrebe za poslovnim prostorima.

Naime, na sjednici Vlade Federacije zadužena je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Federalno ministarstvo financija da, u okviru svojih nadležnosti, pristupe realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade FBiH od 29.8.2018. godine.

Služba za zajedničke poslove dužna je da, u koordinaciji s korisnicima koji plaćaju zakup prostora u zgradi Uniprometa d.d. Sarajevo ili na drugim lokacijama, odmah dostavi obavijesti Energoinvestu d.d. o potrebama za poslovnim prostorom za njihov smještaj. Ova služba će, također, u roku od 15 dana, za Vladu pripremiti informaciju o planu preseljenja novih korisnika u zgradu Energoinvesta.

Izravna ulaganja

S jučerašnje sjednice stigla je i vijest kako je zabilježeno rekordno ulaganje u Federaciju BiH-prema informaciji federalnog Ministarstva trgovine o izravnim stranim ulaganjima u Federaciji u 2017. godini ukupna ulaganja u BiH iznosila su 777,7 milijuna maraka, a od toga broja na Federaciju BiH se odnosi 569,9 milijuna maraka ili 73,28 posto od ukupnih ulaganja. Naglašavaju kako je podatak iz 2017. pokazao da se radi o rekordnom ulaganju, a dosadašnji rekord je bio 484,9 milijuna maraka ostvaren 2015. godine. Inače, prema podacima Centralne banke BiH, stanje izravnih stranih ulaganja na dan 31.12.2017.godine u Federaciji BiH iznosi ukupno 8.291,6 milijuna KM, dok su 31.12.2016. iznosila 7.729,9 milijuna konvertibilnih maraka.

Među pet najvećih investitora su Hrvatska s 2.181,5 milijuna KM ili 26,31 posto, Austrija s 1.894,3 milijuna KM ili 22,85 posto, Slovenija sa 613 milijuna KM ili 7,39 posto, Njemačka s 501,5 milijuna (6,05 posto) i Nizozemska s 484 milijuna KM ili 5,84 posto.

Vlada FBiH prihvatila i informaciju o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji BIH na dan 15.2.2018. godine, sačinjenu na osnovu podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ukupno su u FBiH registrirana 352 predstavništva iz 40 država, a najviše ih je iz Hrvatske (88), Slovenije (39), SAD (31), Njemačke (22), Srbije (20), Austrije (17), Mađarske (16), Italije (15) i Turske i Švicarske (po 13). Po županijama, najviše predstavništava je registrirano u Sarajevskoj (260 ili 73,86 posto) i Hercegovačko-neretvanskoj županiji (34 ili 9,66 posto).

 Rezultati o poslovanju Željeznica FBiH

Federalna Vlada dala je suglasnost na izvješće o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, u kojem su navedeni poslovni rezultati u osnovnoj djelatnosti prijevoza robe i putnika, te rezultati u održavanju, rekonstrukciji, modernizaciji i razvoju željezničke infrastrukture, organizaciji i sigurnosti željezničkog prometa.

U 2017. godini prevezeno je 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji promet sa 5.948.000 prevezenih tona.

U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na plan zabilježeno povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto. Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.

MN: Krediti za poljoprivrednike

Pomoć poljoprivrednicima bila je jedna od tema jučerašnje sjednice Vlade, pa su tako utvrđeni kriteriji za kreditiranje iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije. Za ova sredstva mogu konkurirati poduzeća sa sjedištem u FBiH i registrirani samostalni poljoprivredni proizvođači koji imaju odgovarajuća jamstva ili instrumente osiguranja. Za poduzeća su predviđeni krediti od 20.000 do 1.000.000 KM, uz godišnju kamatu od pet posto za primarnu poljoprivrednu djelatnost, 5,5 za proizvodnju i industriju, te šest posto za ostale djelatnosti. Rok otplate kredita je deset godina, uz jednogodišnje grace razdoblje.

S druge pak strane Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 7.7.2017. godine, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u suradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, nastavi aktivnosti s ciljem rješavanja predmeta po Modelu ruralnog razvoja iz 2012. godine koji su primljeni na osnovu javnog poziva od 4.7.2012. godine za dodjelu novčanih sredstava u okviru Modela ruralnog razvoja – kapitalna ulaganja i investicije.

Nakon što Federalna uprava izvrši inspekcijski nadzor svih klijenata za koje joj je Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo predmete, i potpuno i pravilno budu utvrđene sve relevantne činjenice za svaki predmet pojedinačno, potrebno je Vladi FBiH predloži postupanje u predmetima za koje se procijeni i utvrdi da su osnovani.

Doprinosi za radnike Krivaje

Vlada Federacije na nastavku prošlotjedne sjednice u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH donijela je odluku kojom se odobrava da iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju FBiH, deponiranih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH, bude doznačen iznos od 2.584.475,16 maraka za uplatu doprinosa za 161 radnika gospodarskih društava IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići i PD Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Iz Vlade su istaknuli kako danom stupanja na snagu ove, prestaje da vrijedi ranija Odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za MIO/PIO za 161 radnika IP  Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu.

Pomoć poduzetnicima

Izgradnja poduzetničkih zona pak jedna je od tema o kojoj je bilo riječi na nastavku ove sjednice, a u tom je kontekstu Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih ovom ministarstvu proračunom FBiH za 2018. godinu.

Naime, nakon provedenog javnog konkursa, te objave potencijalne rang-liste korisnika grant sredstava za pojedine projekte, ovom ministarstvu je odobrena unutrašnja preraspodjela sredstava u iznosu od 1.300.000 maraka. Cilj izmjene Odluke je raspisivanje novog javnog konkursa za izgradnju poduzetničkih zona.

Piše: D. Pušić, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *