Državni programi IPA: Za BiH ugovoreno oko 474 milijuna eura

Od ukupnog iznosa IPA sredstava alociranih za BiH iz državnih programa IPA 2007.-2013., koji iznosi 513.246.000 eurak zaključno s 10. ožujkom 2017. godine ugovoreno je ukupno 92 posto ili 473.854.000 eura. Postotak ukupno isplaćenih sredstava izvođačima koji realiziraju IPA projekte iz državnih programa 2007.-2013. je na razini od 84% ili 429.987.000 eura. U okviru IPA I financijskog instrumenta trenutno se u procesu realizacije nalazi 61 projektni ugovor koje realiziraju tvrtke odabrane na tenderima koje raspisuje, provodi i zaključuje Delegacija EU-a u BiH.

Kada je riječ o IPA II sredstavima alociranim za BiH iz državnih programa IPA II 2014.-2016., zaključno s 10. ožujkom 2017. godine ugovoreno je ukupno 20% ili 31.878.000 eura. Postotak ukupno isplaćenih sredstava iz državnih programa 2014.-2016. je na razini od devet ili 13.423.000 eura. U okviru IPA II financijskog instrumenta trenutno se u procesu realizacije nalaze 24 projektna ugovora. Direkcija za europske integracije (DEI) BiH je na temelju podataka Delegacije EU-a u BiH pripremila detaljniju analizu s pokazateljima klasificiranim prema godišnjim IPA alokacijama. Održavanje narednog sastanka Odbora za praćenje IPA projekata planirano je krajem 2017. ili početkom 2018. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

error: Content is protected !!