Dogovorena podjela 165 milijuna maraka od akciza

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) Bosne i Hercegovine postigao je privremenu odluku o raspodjeli prihoda od putarine koji su akumulirani na posebnom podračunu za izgradnju autocesta.

Prema dogovoru entitetskih premijera, predsjedavajućeg Vijeća ministra BiH, te entitetskih i državnog ministra financija 154 milijuna maraka bit će raspodijeljeno tako što će Federaciji BiH pripasti 59 posto ovog iznosa, Republici Srpskoj će pripasti 39 posto, a Brčko distriktu dva posto od spomenutog novca.

Iz UNO-a su nakon sjednice poručili kako su nakon usvajanja ove odluke stvoreni uvjeti da se prikupljenih 165,2 milijuna KM na računu Centralne banke BiH raspodjeli po dosadašnjem modelu gdje Federaciji BiH pripada 59 posto, Republici Srpskoj 39 posto, a Brčko distriktu dva posto, s tim da 10 posto sredstava ostaju rezervirana na računu u slučaju da u narednom periodu dođe do poravnanja među entitetima.

Novac za gradnju

Predsjedavajući Upravnog odbora Vjekoslav Bevanda  je naveo da je tokom rasprave istaknuto da su raspodjelom namjenskih sredstava od putarina stvoreni uvjeti da entitetska poduzeća nastave izgradnju auto-puteva i ispunjavaju svoje obaveze prema kreditorima.

Iz UNO-a su ranije pojasnili kako se ova sredstva raspodjeljuju s posebnog podračuna Jedinstvenog računa prihoda koji su prikupljeni od 1. veljače 2018. godine. Od tog datuma, podsjetimo, u primjeni je izmjena i dopuna Zakona o akcizama, a na poseban podračun prikuplja se putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata koji se proda na tržištu BiH. U pitanju su namjenska sredstva za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih putova u BiH. Od 1. veljače do 30. lipnja prikupljeno je 165 milijuna KM. Upravni odbor UNO-a do sada nije postigao dogovor, jer je Federacija BiH tražila veći koeficijent na šta RS nije pristajala. Federacija je umjesto dosadašnjih 59 posto tražila 64 posto prikupljenih sredstava, jer su mišljenja da su znatno veći potrošač goriva od Republike Srpske.

Na jučer održanoj sjednici nije usvojena odluka o raspodjeli 11 milijuna KM prikupljenih od cestarina prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH jer su protiv bili članovi Upravnog odbora iz Federacije BiH, te će ova sredstva i dalje biti akumulirana na posebnom računu.

Obustava rasta cijena cigareta

Prema riječima Bevande, razmatrana je i informacija o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist RS-a po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 milijuna KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. Godini. Direktor UNO-a Miro Džakula upoznalo je članove Upravnog odbora ove institucije da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri milijuna KM sa nekoliko računa Uprave te da to stvara probleme u radu jer se sredstva skidaju i s depozitnih računa.

-Dva su bila prijedloga, da se o tome ne raspravlja nego da se poštuje odluka suda i drugi UNO da se ova sredstva vrate i da se radi isplata iz prihoda koji se prikupljaju, a koji se namjenski dijele entitetima i Brčko distriktu. Nažalost, ni za jednu od ovih odluka nije bilo dovoljan broj glasova, rekao je Bevanda.

Nakon što je prihvatio inicijativu radne skupine o  izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH kojim bi se uveo moratorij na tri godine na povećanje specifične akcize na cigarete, Upravni odbor UNO je usvojio nacrt ovog zakona i uputio ga u dalju proceduru Vijeću ministara BiH.

Bevanda je rekao da podaci koje su dobili pokazuju da drastično pada legalni prihod po osnovu prodaje cigareta, a raste “crno tržište”, koje se mora suzbiti aktivnostima svih nadležnih organa.

UO UNO nije dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama koji se odnosi na smanjenje akciza na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, dogadjaji@dnevni-list.ba

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *