BiH u Bruxellesu predstavila projekte i uručila aplikacije za tri projekta

Ministar prometa i veza BiH Ismir Jusko sudjelovao je u Bruxellesu na 13. godišnjem sastanku ministara SEETO-a i na prvom sastanku ministarskog vijeća EU – Prometna zajednica Zapadnog Balkana. Na sastanku ministara SEETO-a on je, među ostalim, istakao da će nedvojbeni prioritet nakon gašenja SEETO-a ostati međusobno povezivanje nacionalnih cestovnih mreža s TEN-T mrežom EU-a, tj. proširenje Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan. U tom smislu, Ministarstvo prometa i veza BiH će poduzeti sve mjere iz nadležnosti kako bi, uz potporu Europske komisije, taj cilj bio realiziran. U izlaganju na prvom sastanku ministarskog vijeća EU – Prometne zajednice Zapadnog Balkana, u prisustvu povjerenice EU-a za promet Violete Bulc, direktora za Zapadni Balkan Opće direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Genoveve Ruiza Calavere i ostalih predstavnika Europske komisije, ministar je prenio odlučnost u potvrdi europskog opredjeljenja BiH, kao potpisnice Sporazuma, kroz integraciju prometnog tržišta Ugovornih strana na osnovu relevantne pravne stečevine.

Povjerenici Bulc su predstavljeni projekti i uručene aplikacije za tri projekta: Ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661, vrijednosti 1.022.055 €, Ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661 za most Gradiška, vrijednosti 5.110.027 €, i Ruta 2b, rekonstrukcija dionice ceste E-762, Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), uključujući međudržavni most BiH – Crna Gora, vrijednosti 19.836.178 €, ujedno potvrđujući potpunu posvećenost realizaciji tri prioriteta EK-a: integracije granično-kontrolnih operacija, cestovne sigurnosti i efikasnosti prometne mreže i prometnih usluga. Jusko je sudionike skupa izvijestio da će BiH prilagoditi interne mehanizme europskim standardima u cilju pojednostavljenja realizacije odredbi Ugovora te je pozvao na zajednički rad na ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva svake od strana potpisnica.

Na marginama ministarskih sastanaka, ministar Jusko i tajnik Ministarstva sastali su se s generalnim direktorom Frankom Brennerom i upravom EUROCONTROL-a, koje su informirali o pripremama za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji na pitanjima potrage i spašavanja u međugraničnim prostorima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *