BHANSA zaključila ugovor o stručnom osposobljavanju osoblja

Nakon provedenog postupka javne nabave, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – BHANSA i ANS of the Czech Republic su prošli tjedan zaključili Ugovor o nabavi usluga stručnog osposobljavanja za novu generaciju kontrolora zračnog prometa u zračnom prostoru BiH.

Potpisivanjem ovog značajnog Ugovora za Bosnu i Hercegovinu, BHANSA kao najmlađi pružatelj usluga na tlu Europe je na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, odnosno početku pružanja usluga u cjelokupnom zračnom prostoru BiH, a što je planirano za kraj 2019. godine, navodi se u današnjem priopćenju BHANSA-e.

Ovim Ugovorom za potrebe Centra oblasne kontrole letenja školuje se 45 kandidata, a za potrebe prilaznih i aerodromskih jedinica kontrole letenja još 24 kandidata.

Iz BHANSA-e napominju kako školovanje kontrolora zračnog prometa u prosjeku traje dvije godine i provodi se sukladno međunarodnim standardima i regulativama.

BHANSA je naime još 6. lipnja 2014. godine raspisala Javni natječaj za stipendiranje i stručno osposobljavanje kandidata za kontrolore zračnog prometa, kojim je definiran način provođenja selekcije kandidata, a na koji se prijavilo ukupno 2.215 kandidata.

Postupak selekcije obuhvaćao je: provjeru znanja engleskog jezika, test sposobnosti (FEAST), intervju i ljekarski pregled radi utvrđivanja posebnog zdravstvenog kriterija – European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller.

Provjeru znanja engleskog jezika uspješno je prošlo 1.013 kandidata, a koji su onda  pristupili FEAST testiranju (First European Air Traffic Controller Selection Test), odnosno on-line sustavu testiranja u vlasništvu Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe – EUROCONTROL, koji se koristi u europskim zemljama za izbor kandidata za kontrolore letenja.

Navedenim testom procjenjuje se znanje, vještina i sposobnost kandidata neophodnih za posao kontrolora letenja. Test se sastoji od više faza, a ocjenjivanje rezultata se vrši u Bruxellesu od strane ovlaštenih stručnjaka iz EUROCONTROL-a.

Na testu FEAST tražene kriterije zadovoljila su ukupno 463 kandidata, dok je test Feast II uspješno prošlo 150 kandidata. Ti kandidati su upućeni na ljekarski pregled za kategoriju 3 (European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller), nakon čega je uslijedio intervju kandidata sa stručnjacima iz oblasti ljudskih resursa i članovima Uprave Agencije.

Na osnovu rezultata naprijed navedenih faza u postupku selekcije izvršen je izbor kandidata u najuži krug. Svi ti kandidati su pristupili i završnom testiranju koje provodi izabrani pružatelj usluga (ANS Czech Republic).

O rezultatima selekcije kandidati će biti obaviješteni tijekom svibnja, a najuspješniji će biti pozvani na zaključenje Ugovora o stručnom osposobljavanju i stipendiranju, navodi se u priopćenju.

BHANSA ističe potporu koju su ovom za BiH važnom projektu pružili Vijeće ministara i druge institucije Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvo komunikacija i prometa na čelu s ministrom Ismirom Juskom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *