Antikorupcijski tim se godinu i pol dana bavi administracijom

Od proljeća 2016., kada je Vlada FBiH formirala Antikorupcijski tim te imenovala članove i predsjednika, pa do danas, to tijelo se bavi uglavnom administrativnim poslovima. Strategija za borbu protiv korupcije i Akcijski plan 2016.-2019., kao ključni dokumenti o smjernicama rada tog tima, usvojeni su u jesen prošle godine. Na upit Balkanske istraživačke mreže (BIRN) BiH o rezultatima koje je ostvario Tim u godinu i pol dana postojanja, iz Vlade FBiH navode da je do donošenja Strategije “bio pomoć i potpora radnoj grupi pri izradi finalnih dokumenata”.

“Fokus rada Antikorupcijskog tima bile su aktivnosti na jačanju integriteta u institucijama, uspostava antikoruptivne mreže kroz određivanje fokusnih točaka, i izrada planova”, stoji, između ostalog, u njihovom odgovoru. Iz Vlade navode da Tim nema operativnih nadležnosti, već radi na koordinaciji i praćenju realizacije antikorupcijske strategije. Stoga su od Vlade tražili da donese odluku prema kojoj “se zahtijeva od javnih federalnih tijela i institucija” da ispoštuju preporuke Antikorupcijskog tima FBiH.

Slobodan Golubović iz mreže ACCOUNT kaže da je Antikorupcijski tim Vlade FBiH prilično nezainteresiran za suradnju, kako s vladinim, tako i s nevladinim sektorom. “Stječe se dojam da je Tim formiran samo da bi se zadovoljilo formu, dok su konkretne aktivnosti na borbi protiv korupcije zanemarene…Osim izrade dokumenata, potrebno je raditi i na realizaciji aktivnosti koje su u njima sadržane, a sudeći prema dostavljenom izvještaju, Antikorupcijski tim Vlade FBiH se bavi samo administrativnim poslovima”, kaže Golubović.

“Moglo se bolje raditi”

Antikorupcijski tim Vlade FBiH čine predsjednik Sead Lisak te članovi Ana Papac, Mirsad Bajraktarević, Magdalena Baotić, Mustafa Bisić, Faruk Zubčević, Saida Kastrat i Dijana Smajilagić. Predsjednik Lisak, koji je na toj poziciji od proljeća ove godine, za BIRN BiH kaže da se u prethodnoj godini moglo više i bolje raditi, ali, kako dodaje, treba uvažiti činjenicu da je Vlada FBiH prvi put donijela antikorupcijski strateški dokument koji se temelji na ozbiljnom istraživanju, što zaslužuje pohvale. “Osnovni problem na koji sam naišao je sadržaj Rješenja o formiranju Antikorupcijskog tima. Imamo Rješenjem nejasno definirane nadležnosti, neodređen status Tima i status njegovih članova te vremenski okvir na koji se formira Tim, a to je do kraja isteka Strategije, što praktično Tim određuje kao ad hoc tijelo”, smatra Lisak. Na upit o uspjesima Tima u posljednjih 18 mjeseci, iz Vlade FBiH navode da se radilo na nizu “aktivnosti i inicijativa”.

“Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije predviđene su ukupno 153 aktivnosti. U prvoj godini predviđena je realizacija 63 aktivnosti i 43 aktivnosti koje se provode kontinuirano. Antikorupcijski tim je poslao inicijativu za izradu planova integriteta na adrese 88 federalnih tijela uprave. Do sada je planove integriteta usvojilo 68 obveznika”, navode iz Vlade FBiH.

Rad bez plaće

Uglješa Vuković iz Transparency International (TI) BiH kaže da su aktivnosti Antikorupcijskog tima Vlade FBiH uvjetovane njihovim statusom i ovlastima, a usmjerene su na koordinacijske aktivnosti u svezi izrade planova integriteta. “Federalna strategija za borbu protiv korupcije kao jednu od aktivnosti navodi i da će Antikorupcijski tim izraditi jedinstvenu metodologiju i smjernice za izradu planova integriteta u poslovnom sektoru, a prema preliminarnim nalazima monitoringa Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije koji je sačinila naša organizacija, ta aktivnost je tek djelimično sprovedena”, kaže Vuković.

Mirsad Bajraktarević, član Antikorupcijskog tima, za BIRN BiH kaže da je ovo tijelo “skup volontera”. “To je rad nakon radnog vremena, do kasno u noć, da bi na neki način držali dignitet tog tima. S te pozicije, Antikorupcijski tim je, u odnosu za zahtjeve Vlade koji su upućeni ka njemu, ispunio svoje obveze. Je li to dovoljno da se cijeli mehanizam pokrene? Očito nije”, smatra Bajraktarević i dodaje da je napravljena antikorupcijska mreža, u svakoj instituciji određen je čovjek koji surađuje s Timom, te se preko te mreže pokušava provesti Akcijski plan. Aktivnosti su usmjerene ka Ministarstvu pravde, a u svezi su sa zakonima o “zviždačima”, izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa i izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

Na koncu su iz mreže ACCOUNT istaknuli da je članovima svih antikorupcijskih timova potrebno osigurati adekvatnu naknadu za rad te sredstva za funkcioniranje timova u punom kapacitetu. “No, očito da Vladi FBiH nije u interesu da njen Antikorupcijski tim funkcionira u punom kapacitetu”, zaključuje Golubović. BIRN

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *